VÄLKOMMEN!

Det här är Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolans hem på internet. Här hittar Du information om föreningen och vår ledning och info om och sagor från evenemang.